CERTIFICACIÓ D'ACTIVITAT DE FORMACIÓ


A partir d'aquest curs 2014-2015, la participació al projecte és reconeguda pel Departament d'Ensenyament com a activitat de formació de 30h, per als mestres que coordinin el projecte a la seva escola.


Per a la certificació dels mestres coordinadors, es tindrà en compte:

  • Assistència a les sessions presencials
  • Realització satisfactòria de les tasques telemàtiques proposades
  • Realització del qüestionari de satisfacció del Projecte